Ogłoszenia samorządowe

Zdjęcie 06 maj 2022

Obowiązek zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów przylegających do terenów leśnych

W związku z trwającym okresem wiosennym i zagrożeniem pożarowym, Nadleśnictwo Człuchów przypomina właścicielom i...

Zdjęcie 05 maj 2022

Konkurs Ekologiczny UE - zaproszenie

Komisja Europejska organizuje coroczny Konkurs Ekologiczny z nagrodami, aby wyróżnić najlepsze i najbardziej...

Zdjęcie 05 maj 2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Przechlewo do 2030 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r....

Zdjęcie 21 kwi 2022

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zdjęcie 20 kwi 2022

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...