Ogłoszenia samorządowe

Zdjęcie 16 mar 2023

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Zdjęcie 09 mar 2023

Obowiązek zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów przylegających do terenów leśnych

W związku z nadchodzącym okresem szczególnego zagrożenia pożarowego, przypominamy właścicielom i dzierżawcom gruntów...

Zdjęcie 08 mar 2023

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zdjęcie 08 mar 2023

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zdjęcie 23 lut 2023

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy...

Zdjęcie 23 lut 2023

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, które...