Ogłoszenia samorządowe - 9

Zdjęcie 11 kwi 2023

Zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu

Wójt Gminy Przechlewo podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i...

Zdjęcie 05 kwi 2023

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zdjęcie 31 mar 2023

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa...

Zdjęcie 30 mar 2023

GOPS ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego/kuratora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza stały nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie...

Zdjęcie 16 mar 2023

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Zdjęcie 09 mar 2023

Obowiązek zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów przylegających do terenów leśnych

W związku z nadchodzącym okresem szczególnego zagrożenia pożarowego, przypominamy właścicielom i dzierżawcom gruntów...