Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Przechlewo informuje, że w dniu 19.03.2024 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przechlewie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „XXVII Festyn Rekreacyjno- Sportowy”.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3  ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Wójt Gminy Przechlewo informuje, że w dniu 19.03.2024 r.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Przechlewie  złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „XXVII Festyn Rekreacyjno- Sportowy”.

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy - każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może za pomocą formularza zgłoszenia uwag, zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, bądź pocztą elektroniczną na adres: ug@przechlewo.pl.

Skan złożonej oferty oraz formularz zgłoszenia uwag znajdą Państwo TUTAJ.