Ogłoszenia samorządowe - 8

Zdjęcie 12 sty 2022

Wykaz ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przechlewo w 2022 roku

Wójt Gminy Przechlewo informuje, że w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 575/2021 Wójta...

Zdjęcie 03 sty 2022

Nowy wzór formularza wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Informujemy, że z dniem dzisiejszym obowiązuje nowy wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Zdjęcie 15 gru 2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w...

Zdjęcie 15 gru 2021

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z...

Zdjęcie 14 gru 2021

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych – ważny od 1 stycznia 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przechlewo, poniżej przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który...