Ogłoszenia samorządowe - 10

Zdjęcie 05 paź 2022

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, które...

Zdjęcie 16 wrz 2022

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu...

Zdjęcie 12 wrz 2022

Zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu

Wójt Gminy Przechlewo podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i...

Zdjęcie 06 wrz 2022

Zarządzenie Nr 696/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie Nr 696/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 619/2022...

Zdjęcie 06 wrz 2022

Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy...

Zdjęcie 06 wrz 2022

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, które...