Zarządzenie Nr 83/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym