Ogłoszenia samorządowe - 7

Zdjęcie 21 cze 2023

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zdjęcie 20 cze 2023

Wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Lisewo

Wójt Gminy Przechlewo zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 zebranie wyborcze z...

Zdjęcie 19 cze 2023

Zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu

Wójt Gminy Przechlewo podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i...

Zdjęcie 14 cze 2023

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia...

Zdjęcie 13 cze 2023

Zarządzenie Nr 841/2023 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr 841/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na...

Zdjęcie 31 maj 2023

Zarządzenie Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Przechlewo podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i...