Ogłoszenia samorządowe - 3

Zdjęcie 04 sie 2023

Ogłoszenie o IV otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o IV otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy...

Zdjęcie 04 sie 2023

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, które...

Zdjęcie 31 lip 2023

Zarządzenie Nr 858/2023 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr 858/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres...

Zdjęcie 10 lip 2023

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zdjęcie 05 lip 2023

Zarządzenie Nr 853/2023 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Przechlewo

Zarządzenie Nr 853/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części...

Zdjęcie 26 cze 2023

Zarządzenie Nr 847/2023 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr 847/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na...