Ogłoszenia samorządowe - 3

Zdjęcie 29 gru 2023

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Wójt Gminy Przechlewo na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1...

Zdjęcie 28 gru 2023

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego - ewidencja ludności

Informujemy, że w związku z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych dotyczących wnioskowania o dowód osobisty w dniu...

Zdjęcie 05 gru 2023

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24...

Zdjęcie 05 gru 2023

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy...

Zdjęcie 23 lis 2023

Zarządzenie Nr 906/2023 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr 906/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na...

Zdjęcie 21 lis 2023

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...