Ogłoszenia samorządowe - 6

Zdjęcie 21 sie 2023

Skład Komisji Okręgowej przeprowadzającej wybory do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Okręg Wyborczy Nr 21 w Przechlewie z dnia 21 sierpnia 2023 r. o ukonstytuowaniu się...

Zdjęcie 21 sie 2023

Udostępnienie do wglądu spisu członków Pomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 21 (Gmina Przechlewo)

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r., poz. 183) oraz §...

Zdjęcie 04 sie 2023

Ogłoszenie o IV otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o IV otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy...

Zdjęcie 04 sie 2023

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, które...

Zdjęcie 31 lip 2023

Zarządzenie Nr 858/2023 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Nr 858/2023 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres...

Zdjęcie 10 lip 2023

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...