Organizacja urzędu

WÓJT GMINY PRZECHLEWO

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Krzysztof Henryk Michałowski wojt@przechlewo.pl 8 59 8334301 wew. 12

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PRZECHLEWO:

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Jan Gajo zastepca.wojta@przechlewo.pl 9 59 8334301 wew. 13

SEKRETARZ GMINY PRZECHLEWO:

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Iwona Winkowska - Pietucha sekretarz@przechlewo.pl 11 59 8334301 wew. 32

SKARBNIK GMINY PRZECHLEWO:

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Anna Adamska skarbnik@przechlewo.pl 1 59 8334301 wew. 36

REFERAT INWESTYCJI:

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Mariusz Łukaszewski inwestycje@przechlewo.pl 13 59 8334301 wew. 30
Danuta Karpińska zp@przechlewo.pl 14 59 8334301 wew. 11
Anna Werner programy.pomocowe@przechlewo.pl 19 59 8334301 wew. 35
Wiesława Kozowska - Lenc inicjatywy@przechlewo.pl 19 59 8334301 wew. 17

REFERAT ROZWOJU PRZESTRZENNEGO:

Imię nazwisko Stanowisko E-mail Nr pokoju Telefon
Dariusz Szopiński Kierownik planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl 3 59 8334301 wew. 22
Bożena Wasiniewska Inspektor budownictwo@przechlewo.pl 3 59 8334301 wew. 22
Natalia Pilarska Inspektor nieruchomosci2@przechlewo.pl 2 59 8334301 wew. 15
Danuta Koneczek Inspektor nieruchomosci@przechlewo.pl 2 59 8334301 wew. 15
Marlena Olejnik Inspektor odpady@przechlewo.pl 4 59 8334301 wew. 15

REFERAT FINANSOWY:

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Anna Adamska skarbnik@przechlewo.pl 1 59 8334301 wew. 36
Jolanta Nagórniewicz ksiegowosc2@przechlewo.pl 1 59 8334301 wew. 41
Ewa Nowicka place@przechlewo.pl 1 59 8334301 wew. 19
Anna Marczak ksiegowosc@przechlewo.pl 1 59 8334301 wew. 19
Beata Wysocka podatki2@przechlewo.pl 1 59 8334301 wew. 39
Alicja Korzeniewska podatki1@przechlewo.pl 1 59 8334301 wew. 39
Katarzyna Chrapkowska budżet@przechlewo.pl 1 59 8334301 wew. 41

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY:

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Maciej Galas edg@przechlewo.pl 12 59 8334301 wew. 16
Alina Malecka sekretariat@przechlewo.pl 7 59 8334301 wew. 10
Mariola Bazanowicz rada@przechlewo.pl 15 59 8334301 wew. 18
Lucyna Ciszewska iodo@przechlewo.pl 15 59 8334301 wew. 18
Krzysztof Bartczak oc@przechlewo.pl 18 59 8334301 wew. 34
Anna Reinowska usc@przechlewo.pl 5 59 8334301 wew. 14
Anna Czarnecka - Myszka ewidencja@przechlewo.pl 5 59 8334301 wew. 14
Maciej Galas bip@przechlewo.pl 12 59 8334301 wew. 16
Marlena Olejnik odpady@przechlewo.pl 4 59 8334301 wew. 15
Wojciech Stoltmann informatyk@przechlewo.pl 11 59 8334301 wew. 33