Organizacja urzędu

WÓJT GMINY PRZECHLEWO

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Andrzej Tomasz Żmuda Trzebiatowski   8 59 8334301                     

SEKRETARZ GMINY PRZECHLEWO:

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Iwona Winkowska - Pietucha sekretarz@przechlewo.pl 9 59 833 43 01      

SKARBNIK GMINY PRZECHLEWO:

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Anna Adamska skarbnik@przechlewo.pl 1 59 858 87 21                     

REFERAT INWESTYCJI:

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Mariusz Łukaszewski inwestycje@przechlewo.pl 13 59 858 87 29        
Danuta Karpińska zp@przechlewo.pl 14 59 858 87 27
Anna Werner programy.pomocowe@przechlewo.pl 19 59 858 87 33
Wiesława Kozowska - Lenc inicjatywy@przechlewo.pl 19 59 858 87 38

REFERAT ROZWOJU PRZESTRZENNEGO:

Imię nazwisko Stanowisko E-mail Nr pokoju Telefon
Dariusz Szopiński Kierownik planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl 3 59 858 87 34                                                         
Bożena Wasiniewska Inspektor budownictwo@przechlewo.pl 3 59 858 87 34                  
Natalia Pilarska Inspektor nieruchomosci2@przechlewo.pl 2 59 858 87 36                      
Danuta Koneczek Inspektor nieruchomosci@przechlewo.pl 2 59 858 87 36             
Marlena Olejnik Inspektor odpady@przechlewo.pl 4 59 858 87 28         

REFERAT FINANSOWY:

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Anna Adamska skarbnik@przechlewo.pl 1 59 858 87 21      
Jolanta Nagórniewicz ksiegowosc2@przechlewo.pl 1 59 858 87 22
Ewa Nowicka place@przechlewo.pl 1 59 858 87 20
Anna Marczak ksiegowosc@przechlewo.pl 1 59 858 87 20
Beata Wysocka podatki2@przechlewo.pl 1 59 858 87 23
Alicja Korzeniewska podatki1@przechlewo.pl 1 59 858 87 23
Katarzyna Chrapkowska budżet@przechlewo.pl 1 59 858 87 22

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY:

Imię nazwisko E-mail Nr pokoju Telefon
Maciej Galas edg@przechlewo.pl 12 59 858 87 32      
Alina Malecka sekretariat@przechlewo.pl 7 59 833 43 01
Mariola Bazanowicz rada@przechlewo.pl 15 59 858 87 26
Lucyna Ciszewska iodo@przechlewo.pl 15 59 858 87 26
Krzysztof Bartczak oc@przechlewo.pl 18 59 858 87 37
Anna Reinowska usc@przechlewo.pl 5 59 858 87 24
Anna Czarnecka - Myszka ewidencja@przechlewo.pl 5 59 858 87 24
Maciej Galas bip@przechlewo.pl 12 59 858 87 32