Ogłoszenia samorządowe - 5

Zdjęcie 31 mar 2022

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zdjęcie 31 mar 2022

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie informuje, że dnia 30 marca 2022 roku zostało wydane rozporządzenie numer...

Zdjęcie 25 mar 2022

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Przechlewo zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, które...

Zdjęcie 25 mar 2022

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Przechlewo o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022...