Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy