Zarządzenie Nr 10/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie zmiany zarządzenia dot. przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym