Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy