Obowiązek zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów przylegających do terenów leśnych

W związku z nadchodzącym okresem szczególnego zagrożenia pożarowego, przypominamy właścicielom i dzierżawcom gruntów rolnych o obowiązku zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów, przylegających do terenów leśnych.

Obowiązek zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów przylegających do terenów leśnych

W związku z nadchodzącym okresem szczególnego zagrożenia pożarowego, przypominamy właścicielom i dzierżawcom gruntów rolnych o obowiązku zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów, przylegających do terenów leśnych. Obowiązek powyższy wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zabezpieczenie terenu winno być wykonane poprzez wyoranie pasów izolacyjnych o szerokości minimum 2 m oraz systematycznym ich odnawianiu w celu zapewnienia użyteczności przez cały rok.