GOPS ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego/kuratora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza stały nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza stały nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Wymogi określone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zachęcamy do składania oświadczeń.

Załączniki:

  1. Zarządzenie Kierownika GOPS (plik pdf 154KB)
  2. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 15KB)
  3. Załącznik do Zarządzenia Kierownika GOPS - warunki, jakie powinni spełaniać kandydaci (plik odt 25KB)
  4. Oświadczenie dla opiekuna prawnego (plik odt 15KB)
  5. Oświadczenie dla kuratora (plik odt 15KB)