Wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Lisewo

Wójt Gminy Przechlewo zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 zebranie wyborcze z mieszkańcami Sołectwa Lisewo. Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w m. Lisewo. Porządek zebrania obejmuje: 1. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sołtysa. 2. Wybory przedterminowe Sołtysa. Wójt Gminy Przechlewo - Krzysztof Michałowski.

Wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Lisewo

Wójt Gminy Przechlewo zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 zebranie wyborcze z mieszkańcami Sołectwa Lisewo. Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w m. Lisewo. Porządek zebrania obejmuje: 1. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sołtysa. 2. Wybory przedterminowe Sołtysa. Wójt Gminy Przechlewo - Krzysztof Michałowski.