Zarządzenie Nr 853/2023 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Przechlewo