Udostępnienie do wglądu spisu członków Pomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 21 (Gmina Przechlewo)

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r., poz. 183) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że od dnia 25 sierpnia 2023 r. zostanie wyłożony do wglądu spis osób, członków Pomorskiej Izby Rolniczej uprawionych do udziału w głosowaniu w okręgu wyborczym nr 21 (Gmina Przechlewo) w wyborach do rad powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

Udostępnienie do wglądu spisu członków Pomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 21 (Gmina Przechlewo)

Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r., poz. 183) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że od dnia 25 sierpnia 2023 r. zostanie wyłożony do wglądu spis osób, członków Pomorskiej Izby Rolniczej uprawionych do udziału w głosowaniu w okręgu wyborczym nr 21 (Gmina Przechlewo) w wyborach do rad powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r. Prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. Osoby uprawnione do głosowania w wyborach, mogą sprawdzić czy zostały umieszczone w spisie wyborców, który od dnia 25 sierpnia 2023 r. (piątek) będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77 – 320 Przechlewo pokój nr 2 (tel. 59 83 34 301) w godzinach pracy Urzędu – od poniedziałku do piątku.