Zarządzenie Nr 858/2023 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy