Informacja o odwołaniu przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy Przechlewo odwołuje ogłoszony na dzień 5 wrzesień 2023 r. I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przechlewo. Działka nr 854, obręb Przechlewo, o powierzchni 0,1446 ha, zapisana w Księdze Wieczystej SL1Z/00003576/3.

Informacja o odwołaniu przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy Przechlewo odwołuje ogłoszony na dzień 5 wrzesień 2023 r. I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przechlewo. Działka nr 854, obręb Przechlewo, o powierzchni 0,1446 ha, zapisana w Księdze Wieczystej SL1Z/00003576/3.

Przyczyna odwołania przetargu: konieczność wstrzymania sprzedaży z uwagi na możliwość wykorzystania nieruchomości pod inny cel publiczny. Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem na rachunek bankowy zwrócone zostanie ono niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu, na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przechlewo, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w gazecie codziennej www.monitorurzędowy.pl. Wójt  Gminy Przechlewo - Krzysztof Michałowski.

POBIERZ: Informacja o odwołaniu przetargu