Informacja o możliwości przejęcia w użytkowanie przejazdu kolejowo - drogowego 413 022 067

Na podstawie § 93 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744 z późn. zm.) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, jako zarządca kolei została zobowiązana do dostosowania przejazdów kolejowo - drogowych i przejść do warunków technicznych określonych w tym rozporządzeniu czyli drogi na wszystkich przejazdach kolejowo - drogowych kategorii A, B, C lub D muszą mieć status drogi publicznej. Zakład Linii Kolejowych wdraża procedurę "30-dniową" do przekwalifikowania przejazdu do kategorii F (użytku niepublicznego) lub przeprowadzenia likwidacji przejazdu, jeśli nie zgłosi się osoba, osoby lub firmy chętne do użytkowania przejazdu w kategorii F o numerze identyfikacyjnym 413 022 067 kat. D droga wewnętrzna, dojazdowa do pól.

Informacja o możliwości przejęcia w użytkowanie przejazdu kolejowo - drogowego 413 022 067

Na podstawie § 93 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744 z późn. zm.) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, jako zarządca kolei została zobowiązana do dostosowania przejazdów kolejowo - drogowych i przejść do warunków technicznych określonych w tym rozporządzeniu czyli drogi na wszystkich przejazdach kolejowo - drogowych kategorii A, B, C lub D muszą mieć status drogi publicznej. Zakład Linii Kolejowych wdraża procedurę "30-dniową" do przekwalifikowania przejazdu do kategorii F (użytku niepublicznego) lub przeprowadzenia likwidacji przejazdu, jeśli nie zgłosi się osoba, osoby lub firmy chętne do użytkowania przejazdu w kategorii F o numerze identyfikacyjnym 413 022 067 kat. D droga wewnętrzna, dojazdowa do pól.

Informacja o możliwości przejęcia w użytkowanie przejazdu kolejowo - drogowego 413 022 067