Zarządzenie Nr 778/2022 Wójta Gminy Przechlewo w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy