Remont tablicy informacyjno-promocyjnej Gminy Przechlewo (stadion OSiR)

KARTA PROJEKTU

 

Lp.

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„Remont tablicy informacyjno – promocyjnej Gminy Przechlewo (stadion OSiR)”

 

2

Miejsce realizacji projektu

 

Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

 

3

Wartość inwestycji ogółem w zł

1.162,17 zł

4

Źródło finansowania

  • Środki własne

5

Budżet projektu

  • Środki własne:               1.162,17 zł

6

Termin realizacji

rozpoczęcie:         09.09.2015 r.                               

zakończenie:        23.09.2015 r.                

7

Informacje o zakresie inwestycji

W ramach zadania wyremontowano tablicę informacyjno – promocyjną na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie: wzmocniono stelaż tablicy, przemalowano całą konstrukcję, wykonano i zamontowani baner.

8

Wykonawca

 

 

Drukarnia Wybrzeże

Marek Lisiecki

Sieroczyn 50

77 – 300 Człuchów