Remont przydrożnego witacza przy drodze Przechlewo - Rzeczenica

KARTA PROJEKTU

 

Lp.

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„Remont przydrożnego witacza przy drodze Przechlewo – Rzeczenica”

 

2

Miejsce realizacji projektu

 

Witacz przy drodze powiatowej Przechlewo - Rzeczenica

 

3

Wartość inwestycji ogółem w zł

1.784,73 zł

4

Źródło finansowania

  • Środki własne

5

Budżet projektu

  • Środki własne:               1.784,73 zł

6

Termin realizacji

rozpoczęcie:         17.06.2015 r.                               

zakończenie:        03.07.2015 r.                

7

Informacje o zakresie inwestycji

W ramach zadania wyremontowano przydrożny witacz przy drodze powiatowej Przechlewo – Rzeczenica: wykonano nowa płytę wielkości 300x50 mm (PCV – 1 szt.), wykonano mowe płyty wielkości 150x150 mm (PCV – 3 szt.), wykonano projekty graficzne, zamontowano płyty na istniejącym stelażu.

8

Wykonawca

 

 

KiS Krystian Miastkowski

ul. Jana III Sobieskiego 10/31

77 – 300 Człuchów