Remont tablicy informacyjno-promocyjnej Gminy Przechlewo (centrum)

KARTA PROJEKTU

 

Lp.

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„Remont tablicy informacyjno – promocyjnej Gminy Przechlewo” (centrum)

 

2

Miejsce realizacji projektu

 

Przechlewo, ul. Człuchowska

 

3

Wartość inwestycji ogółem w zł

3.456,30 zł

4

Źródło finansowania

  • Środki własne

5

Budżet projektu

  • Środki własne:               3.456,30 zł

6

Termin realizacji

rozpoczęcie:         01.07.2015 r.                               

zakończenie:        10.07.2015 r.                

7

Informacje o zakresie inwestycji

W ramach zadania wyremontowano tablice informacyjno – promocyjne przy ul. Człuchowskiej w Przechlewie. Tablica trzyczęściowa o wymiarach 2000 mm x 2000 mm – 2 szt. i 2000 mm x 2300 mm – 1 szt. (łączna powierzchnia tablic – 12,6 m2).

Tematyka poszczególnych tablic:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie;

- Plan Miejscowości Przechlewo,

- Szlak Kajakowy Górnej Brdy. 

8

Wykonawca

 

 

KiS Krystian Miastkowski

ul. Jana III Sobieskiego 10/31

77 – 300 Człuchów