Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Północ w Przechlewie - etap II

KARTA PROJEKTU

 

Lp.

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie” – etap II

 

2

Miejsce realizacji projektu

 

Przechlewo

 

3

Wartość inwestycji ogółem w zł

188.787,82

4

Źródło finansowania

  • Środki własne

5

Budżet projektu

  • Środki własne:               188.787,82 zł

6

Termin realizacji

rozpoczęcie:        02.11.2015 r.                               

zakończenie:        19.11.2015 r.                 

7

Informacje o zakresie inwestycji

W ramach projektu wykonano następujące prace:

-        budowa kanalizacji deszczowej o długości 562 m,

-        remont odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 18,5 m

8

Wykonawca

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „INSTAL”

S. Dziewiński, A. Adamczyk Spółka jawna

ul. Słowackiego 23

77-300 Człuchów