Budowa i wyposażenie żłobka gminnego w Przechlewie

KARTA PROJEKTU

 

Lp.

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„Budowa i wyposażenie żłobka gminnego w Przechlewie”

 

2

Nazwa Programu

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH – edycja 2015 – moduł 1

 

3

Miejsce realizacji projektu

 

Przechlewo

 

4

Wartość inwestycji ogółem w zł

2.149.951,88

5

Źródło finansowania

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Środki własne

6

Budżet projektu

  • MPiPS:                       1.600.000,00 zł
  • Środki własne:               549.951,88 zł

7

Termin realizacji

rozpoczęcie:        30.07.2015 r.                               

zakończenie:        09.12.2015 r.                 

8

Informacje o zakresie inwestycji

W ramach projektu:

-        wybudowano budynek żłobka na 40 miejsc opieki nad dziećmi

-        zakupiono wyposażenie żłobka: meble, sprzęt RTV i AGD, pomoce dydaktyczne, zabawki

-        wybudowano przy żłobku plac zabaw

9

Wykonawca

 

Spółdzielnia Rzemieślnicza „NOVENA”

os. Wazów 1B

77-300 Człuchów

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

P.H.U. „MAX” Robert Szypryt”

ul. Człuchowska 17i

77-320 Przechlewo

WIDE-IN Polska Sp. z o.o.

ul. Michałowicza 46/2

43-300 Bielsko-Biała