Prace konserwatorsko - restauratorskie i roboty budowlane w kościele Św. Anny w Przechlewie - nawa glówna kościoła - ławy z poł. XVIII w.

KARTA PROJEKTU

 

Lp.

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„Prace konserwatorsko – restauratorskie i roboty budowlane w Kościele p.w. Św. Anny w Przechlewie – nawa główna kościoła”

 

2

Miejsce realizacji projektu

 

Kościół Parafialny p.w. Św. Anny w Przechlewie

 

3

Wartość inwestycji ogółem w zł

30.000,00 zł     

4

Źródło finansowania

  • Dotacja celowa z budżetu Gminy Przechlewo
  • Dofinansowanie WUOZ Słupsk
  • Środki własne parafii

5

Budżet projektu

  • Dotacja celowa:                  15.000,00 zł
  • WUOZ Słupsk:                   14.700,00 zł
  • Środki własne parafii:              300,00 zł      

6

Termin realizacji

2016 r.

7

Informacje o zakresie inwestycji

W ramach zadania Parafia przeprowadziła prace konserwatorsko – restauratorskie przy ławach z nawy głównej kościoła z połowy XVIII w.

8

Wykonawca

 

Pracownia Konserwacji Zabytków

mgr sztuki Grażyna Szczerbińska

ul. Adama Mickiewicza 23 m 78

87 – 100 TORUŃ