Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Pakotulsko polegająca na remoncie SUW i budowie odcinka sieci wodociągowej łączącej SUW z siecią wodociągową obsługującą pozostałą część miejscowości

KARTA PROJEKTU

 

Lp.

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w                      m. Pakotulsko polegająca na remoncie SUW i budowie odcinka sieci wodociągowej łączącej SUW z siecią wodociągową obsługującą pozostałą część miejscowości”

 

2

Miejsce realizacji projektu

 

Pakotulsko

 

3

Wartość inwestycji ogółem w zł

354.787,63 zł

4

Źródło finansowania

  • Agencja Nieruchomości Rolnych

5

Budżet projektu

  • Bezzwrotna pomoc finansowa: 354.787,63 zł

6

Termin realizacji

06.2016 r. - 08.2016 r.

7

Informacje o zakresie inwestycji

 Zakres robót:

  1. Remont stacji uzdatniania wody,
  2. Dostawa i montaż urządzeń technologicznych,
  3. Rozruch technologiczny,
  4. Rozbudowę sieci wodociągowej PE90 (243,8 mb).

8

Wykonawca

 

 

„ROSMOSIS – Wawrzyniak Sp. z o.o.

Pyrzyce 46

63 – 760 Zduny