Modernizacja pustostanu przejetego od ANR na lokal socjalny

KARTA PROJEKTU

 

Lp.

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„Modernizacja pustostanu przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych na lokal socjalny”

 

2

Miejsce realizacji projektu

 

Zawada 3/2

 

3

Wartość inwestycji ogółem w zł

30.691,34 zł      

4

Źródło finansowania

  • Środki własne

5

Budżet projektu

  • Środki własne:        30.691,34 zł      

6

Termin realizacji

2016 r.

7

Informacje o zakresie inwestycji

W ramach inwestycji wykonano remont lokalu – pomieszczeń (ścian, sufitów, posadzek i podług) wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną i instalację wod. – kan.

 

8

Wykonawca

 

Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD

Natalia Jurek – Pliszka

ul. Jerzego z Dąbrowy 5A

77 – 300 CZŁUCHÓW