Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pawłówku

KARTA PROJEKTU 

 

Lp.

 

              

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pawłówku”

 

2

Miejsce realizacji projektu

 

                    Pawłówko

 

3

Wartość inwestycji ogółem w zł

78.921,80 zł      

4

Źródło finansowania

  • Środki własne

5

Budżet projektu

  • Środki własne:     78.921,80 zł      

6

Termin realizacji

10. 2013 r. – 05. 2016 r.

7

Informacje o zakresie inwestycji

W ramach inwestycji został wykonany kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Pawłówku oraz zakupiono wyposażenie pomieszczenia kuchennego.
Zakres prac remontowych: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie i wykonanie elewacji, wykonanie instalacji elektrycznej, roboty budowlane w 2 pomieszczeniach, instalacja wodno-kanalizacyjna, wykonanie chodnika i schodów z kostki betonowej.

8

Wykonawca

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe

Monika Szynwelska

ul. Rzepakowa 4/9

89-604 Chojnice