Dotacja celowa dla parafii pw. Św. Anny w Przechlewie na prace budowlane posadzki w transepcie kościoła p.w. Św. Anny w Przechlewie

KARTA PROJEKTU

 

Lp.

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„Dotacja celowa dla parafii p.w. Świętej Anny w Przechlewie na prace budowlane posadzki w transepcie kościoła p.w. Św. Anny w Przechlewie”

 

2

Miejsce realizacji projektu

 

Kościół Parafialny p.w. Św. Anny w Przechlewie

 

3

Wartość inwestycji ogółem w zł

66.666,66 zł     

4

Źródło finansowania

  • Dotacja celowa z budżetu Gminy Przechlewo
  • Środki własne parafii

5

Budżet projektu

  • Dotacja celowa:                  59.999,99 zł
  • Środki własne parafii:       6.666.67 zł      

6

Termin realizacji

2016 r.

7

Informacje o zakresie inwestycji

W ramach zadania Parafia wykonała remont posadzki w transepcie kościoła. Prace polegały na demontażu starej posadzki, wymiana warstwy podkładowej istniejącej zagrzybionego gruntu, odgrzybieniu ścian fundamentowych, wymianie spoin w ścianach fundamentowych, wykonanie podkładu betonowego, izolacji mineralnym szlamem, ułożenie w warstwie podposadzkowej instalacji elektrycznej wtykowej oraz ułożeniu posadzki z cegły.

8

Wykonawca

 

RENO-BUD Tomasz Grzonka

ul. Św. Krzysztofa 21

77 – 100 Rzepnica