Przechlewo, kościół p.w. św. Anny (XVIIIw.): likwidacja przyczyn i skutków zawilgocenia kościoła – remont części ścian i posadzki w nawie głównej

KARTA PROJEKTU

 

Lp.

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„Przechlewo, kościół p.w. św. Anny (XVIIIw.): likwidacja przyczyn i skutków zawilgocenia kościoła – remont części ścian i posadzki w nawie głównej”

 

2

Miejsce realizacji projektu

 

Kościół parafialny p.w. Św. Anny w Przechlewie

 

3

Wartość inwestycji ogółem w zł

132.718,34 zł

4

Źródło finansowania

  • środki Ministerstwa Kultury                           i Dziedzictwa Narodowego
  • wkład własny parafii
  • dotacja Gminy Przechlewo

5

Budżet projektu

  • środki MKiDN:                    50.000,00 zł
  • wkład własny:                      17.718,34 zł
  • dotacja gminna:                     65.000,00 zł

6

Termin realizacji

05.2017 r. – 10.2017 r.

7

Informacje o zakresie inwestycji

 W ramach realizacji zadania wykonano remont posadzki w nawie głównej (133,44 m2), remont części ścian (63,70 m2) oraz wykonano wentylację nawiewną.

Zakres wykonanych prac budowlanych:

- demontaż posadzki,

- wymiana warstwy podkładowej istniejącego zagrzybionego gruntu,

- odgrzybienie ścian fundamentowych, wymiana spoin w ścianach fundamentowych,

- wykonanie podkładu betonowego, izolacja mineralnym szlamem,

- ułożenie posadzki ceglanej z cegły nowej oraz cegły i płytek historycznych,

- renowacja zniszczonych tynków ścian wewnętrznych,

- wykonanie kanałów nawiewnych w posadzce.

8

Wykonawca

 

 

RENO-BUD Tomasz Grzonka

ul. Św. Krzysztofa 21

77 – 100 Rzepnica