1.      Pomoc dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie

 Wymiana pieca C.O. w budynku OSP Przechlewo

 W ramach zadania zakupiono i zamontowano piec do C.O. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Przechlewie.

 Wartość inwestycji – 13.815,19 zł

 

Zakup pilarki dla OSP Przechlewo

 W ramach zadania zakupiono pilarkę na potrzeby OSP Przechlewo.

 Wartość  inwestycji – 4.700,00 zł

 

Zakup przecinarki do stali i betonu dla OSP Przechlewo

W ramach zadania zakupiono przecinarkę do stali i betonu na potrzeby OSP Przechlewo.

Wartość inwestycji – 5.200,00 zł

 

Zakup turbowentylatora dla OSP Przechlewo

 W ramach przedsięwzięcia zakupiono turbowentylator na potrzeby OSP Przechlewo.

 Wartość inwestycji – 4.308,69 zł

 

Zakup zestawu podpór ratowniczych dla OSP Przechlewo

 W ramach zadania zakupiono zestaw podpór ratowniczych na potrzeby OSP Przechlewo.

 Wartość inwestycji – 4.500,00 zł

 

2.      Pomoc dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

 

Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób

Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.

W ramach zadania zakupiono samochód do przewozu osób na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.

 Wysokość dotacji – 39.900,00 zł

 

Dotacja celowa na wymianę szlabanu przy recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Przechlewie

Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano szlaban przy recepcji OSiR.

Wysokość dotacji – 6.008,46 zł

 

3.      Pomoc dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

 

Dotacja celowa na wymianę pieca C.O. w Gminnej Bibliotece

 Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki  w Przechlewie.

 W ramach zadania wymieniono piec do C.O na potrzeby Gminnej Biblioteki.

 Wysokość dotacji – 5.999,99 zł

 

Zakup dwóch kompletów mikrofonów do obsługi imprez gminnych

W ramach przedsięwzięcia zakupiono dwa komplety mikrofonów do obsługi imprez gminnych.

Wartość inwestycji – 13.140,00 zł

 

4. Pomoc dla Sołectwa Żołna

 

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sołectwie Żołna

Inwestycja realizowana przy udziale Funduszu Sołeckiego ( 6.200,00 zł)

Opracowano dokumentację projektowo – budowlaną. Dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Człuchowie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano zestaw placu zabaw na potrzeby sołectwa Żołna – etap I. W roku 2018 planuje się dokończenie zadania poprzez zakup
i montaż siłowni zewnętrznej.

Koszty poniesione w 2017 r. – 13.560,00 zł

 

5. Wykonanie odwodnienia, izolacji chodników i schodów w budynku SP Sąpolno

 W ramach inwestycji wykonano odwodnienie, izolację ścian fundamentowych oraz remont chodników i schodów. Wykonanie inwestycji zostało podyktowane decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Człuchowie. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sąpolnie.

 Wartość inwestycji – 100.826,95 zł

 

6. Utwardzenie placu przy przystanku w sołectwie Szczytno

 Fundusz Sołecki       

W ramach zadania zakupiono płyty typu „Jumbo” do utwardzenia placu przy przystanku.

 Wartość  inwestycji – 10.000,00 zł

 

7. Zakup urządzeń na plac zabaw w Sąpolnie

 Fundusz Sołecki

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia na  plac zabaw dla dzieci przy Szkole podstawowej w Sąpolnie.

Wartość inwestycji – 27.345,98 zł