Doposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Przechlewo w niezbędny sprzęt ratowniczy

W ramach zadania zakupiono sprzęt do ratownictwa technicznego dla jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wsparciu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Całkowita wartość zadania – 31 010,10 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości – 30 700,00 zł

Środki własne – 310,10 zł