Dzierżawa gruntu Gminy Przechlewo (wniosek o dzierżawę, wniosek o przedłużenie dzierżawy)

Dzierżawa gruntu Gminy Przechlewo

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77 - 320 Przechlewo, Referat Rozwoju Przestrzennego (pokój nr 2). W dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek w godzinach 7:30 - 16:30, piątek w godzinach 7:30 - 14:30. Numer telefonu: 59 858 87 36, e-mail: ug@przechlewo.pl.

2. Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o dzierżawę,
  • Mapa terenu z określeniem obszaru dzierżawy.

3. Opłaty:

4. Czas załatwienia sprawy:

Umowa dzierżawy sporządzona jest w terminie ok. 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadkach wymagających konsultacji z innymi Referatami czas załatwienia sprawy może ulec przedłużeniu.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

6. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  • Zarządzenie Wójta Gminy Przechlewo w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Przechlewo.

7. Dodatkowe informacje:

Umowa zawierana po raz kolejny na tym samym terenie oraz umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata wymagają uzyskania zgody Rady Gminy Przechlewo.

8. Druki do pobrania: