Aktualności - 8

Zdjęcie 17 mar 2023

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Ważna informacja dla osób, które skorzystały ze wsparcia w programie: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w...

Zdjęcie 14 mar 2023

Szkolenie dla rolników!

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza na szkolenie pt. "Praktyki rolnictwa węglowego w systemie...

Zdjęcie 11 mar 2023

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu Gminy Przechlewo składam najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania...

Zdjęcie 10 mar 2023

Nowa remiza i Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne są już gotowe

Rozpoczęła się przeprowadzka strażaków ochotników oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechlewie do...

Zdjęcie 09 mar 2023

Obowiązek zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów przylegających do terenów leśnych

W związku z nadchodzącym okresem szczególnego zagrożenia pożarowego, przypominamy właścicielom i dzierżawcom gruntów...

Zdjęcie 08 mar 2023

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...