Do kiedy należy wymienić stary piec? Przypominamy o konieczności wymiany kopciuchów!

Sejmik Województwa Pomorskiego w 2020 roku przyjął tzw. uchwałę antysmogową, która wprowadziła ograniczenia i zakazy w zakresie możliwości eksploatacji pieców. Celem przyjętych regulacji jest likwidacja przestarzałych urządzeń grzewczych oraz poprawa jakości powietrza w województwie pomorskim.

Do kiedy należy wymienić stary piec? Przypominamy o konieczności wymiany kopciuchów!

Sejmik Województwa Pomorskiego w 2020 roku przyjął tzw. uchwałę antysmogową, która wprowadziła ograniczenia i zakazy w zakresie możliwości eksploatacji pieców. Celem przyjętych regulacji jest likwidacja przestarzałych urządzeń grzewczych oraz poprawa jakości powietrza w województwie pomorskim.

Wprowadzenie uchwał antysmogowych nałożyła na mieszkańców Pomorza konieczność wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ogrzewania.

Terminy wynikające z uchwały:

  • Od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.
  • Od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.
  • Od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5.
  • Do 31 sierpnia 2024 konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

Czy można otrzymać dofinansowanie do wymiany starych kotłów?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy można otrzymać w programie „Czyste Powietrze”.

Gdzie można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany starych pieców?

W celu ułatwienia mieszkańcom aplikowania o dofinansowanie do wymiany starych źródeł ogrzewania na ekologiczne czy przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w Urzędzie Gminy w Przechlewie został utworzony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 

Podczas wizyty w Punkcie mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatne porady dotyczące programu, pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność.

Punkt został utworzony w ramach realizacji porozumienia, jakie zostało zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Przechlewo.

Godziny otwarcia Punktu

Konsultacje w Punkcie odbywają się w dniach: wtorek 13:00 – 16:00 i piątek 7:30 – 14:30, adres: Urząd Gminy w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77 – 320 Przechlewo, pok. 20 (I piętro).

Tu dowiesz się więcej:

https://powietrze.pomorskie.eu/

https://przechlewo.pl