15 maja mija termin płatności drugiej raty podatku

Wójt Gminy Przechlewo przypomina, że dzisiaj tj. 15 maja 2024 r. upływa termin płatności drugiej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Człuchowie Oddz. Przechlewo nr 31 9326 0006 0060 0109 2000 0010. W przypadku nie dokonania wpłat w terminie wszczęte zostanie postępowanie upominawcze. Więcej informacji na temat podatków można uzyskać w Referacie Finansowym tel.: 598588723 lub 533363449. W przypadku spóźnienia w płatności podatku koszty upomnienia wynoszą 16,00 zł. W przypadku dalszego braku zapłaty wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, z czym wiążą się kolejne koszty.

15 maja mija termin płatności drugiej raty podatku

Źródło zdjęcia: www.pixabay.com

Wójt Gminy Przechlewo przypomina, że dzisiaj tj. 15 maja 2024 r. upływa termin płatności drugiej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Człuchowie Oddz. Przechlewo nr 31 9326 0006 0060 0109 2000 0010. W przypadku nie dokonania wpłat w terminie wszczęte zostanie postępowanie upominawcze. Więcej informacji na temat podatków można uzyskać w Referacie Finansowym tel.: 598588723 lub 533363449. W przypadku spóźnienia w płatności podatku koszty upomnienia wynoszą 16,00 zł. W przypadku dalszego braku zapłaty wszczynane jest postępowanie egzekucyjne, z czym wiążą się kolejne koszty.