Szkolenie „Systemy informatyczne dla beneficjentów w FEP 2021-2027 + Zamówienia publiczne EFS+”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Systemy informatyczne dla beneficjentów w FEP 2021-2027 + Zamówienia publiczne EFS+”. Szkolenie odbędzie się 10.07.2024 r. godz. 10.00-13.30.

Szkolenie „Systemy informatyczne dla beneficjentów w FEP 2021-2027 + Zamówienia publiczne EFS+”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Systemy informatyczne dla beneficjentów w FEP 2021-2027 + Zamówienia publiczne EFS+”. Szkolenie odbędzie się 10.07.2024 r. godz. 10.00-13.30.

W programie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Systemy informatyczne w programie FEP 2021-2027.
  • Podstawowe aplikacje Centralnego Sytemu Teleinformatycznego.
  • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) - aplikacja przeznaczonej do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z krajowego programu operacyjnego oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-2027, współfinansowanych z EFS+.
  • SL2021 Projekty – aplikacja zapewniająca obsługę procesów i komunikację pomiędzy beneficjentami i pracownikami instytucji systemu wdrażania obsługującymi projekty.
  • Systemu Monitorowania EFS (SM EFS) – aplikacja przeznaczona do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS+.
  • Zamówienia publiczne EFS+.
  • Planowanie i szacowanie zamówień.
  • Obowiązki wynikające umowy o dofinansowanie.
  • Obowiązki wynikające z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: pife.chojnice@lgdzc.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56A, 89-600 Chojnice
tel.: 536 278 316; 536 376 207
e-mail: pife.chojnice@lgdzc.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia