Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnych na terenie Gminy Przechlewo

Gmina Przechlewo realizuje projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnych na terenie Gminy Przechlewo”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 106 937,60 zł z czego 996 243,84 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza na lata 2021-2027.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Przechlewo wobec tego zaplanowano działania dla :

- 150 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz osoby niepełnosprawne), które uczęszczają do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie - uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach wyrównujących deficyty edukacyjne oraz rozwijających kompetencje kluczowe m.in. w zajęciach z arteterapii, programowania, integracji sensorycznej, taneczno-ruchowe, strefa doświadczeń. Zaplanowano również organizację wyjazdów edukacyjnych.

- 10 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu w Przechlewie – uczestniczyć będzie w studiach podyplomowych w  kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

- Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie w tym m.in. monitory, stoliki, podłogi interaktywne, koło garncarskie, roboty.

W ramach projektu zostanie również utworzonych dodatkowych 50 miejsc wychowania przedszkolnego, które bieżące funkcjonowanie przez okres 12 miesięcy odbywać się będzie w ramach ww. zadania.  Zaplanowano też zakup wyposażenia niezbędny do funkcjonowania nowo powstałych miejsc przedszkolnych.

#FunduszeUE