Przedsięwzięcie MEiN "Poznaj Polskę" 2021

 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Nazwa programu: przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Cel programu: dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki, w ramach czterech obszarów edukacyjnych: śladami Polskiego Państwa Podziemnego; śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego; kultura i dziedzictwo narodowe; największe osiągnięcia polskiej nauki.

Dofinansowanie: 20 000 zł

Termin realizacji: do 15.12.2021 r.