Edukacja włączająca bez barier w Gminie Przechlewo

Edukacja włączająca bez barier w Gminie Przechlewo

Gmina Przechlewo realizuje projekt pt. „Edukacja włączająca bez barier w Gminie Przechlewo”. 
Całkowita wartość projektu wynosi 589 400,00 PLN zł z czego 559 930,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza na lata 2021-2027.
Głównym celem projektu jest wparcie i poprawa jakości edukacji włączającej na terenie Gminy Przechlewo wobec tego zaplanowano działania dla: 
- 13 dzieci z niepełnosprawnością oraz 10 dzieci doświadczających migracji w wieku szkolnym, które uczęszczają do Szkół Podstawowych w Sąpolnie oraz Przechlewie - uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach wyrównujących deficyty edukacyjne oraz rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne m.in. trening umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe. Zaplanowano również organizację dnia otwartego dla rodziców uczniów ze szkół specjalnych.
- 24 nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Sąpolnie oraz Przechlewie oraz 10 rodziców dzieci z niepełnosprawnością – uczestniczyć będzie w kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje. 
- Zajęcia zniwelują deficyty oraz wyrównają szanse edukacyjne uczniów a nauczyciele nabędą kompetencje niezbędne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do ww. Szkół w Gminie Przechlewo w tym m.in. monitory i podłogi interaktywne, akcesoria do gimnastyki korekcyjnej, walizki sensoryczne.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowo-modernizacyjne w celu adaptacji szkół na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

#FunduszeUE