2018 - Przebudowa drogi gminnej nr 222021G w m. Sąpolno