2017 - Przebudowa drogi gminnej nr 222014G na os. Juźkowa w Przechlewie

KARTA PROJEKTU

 

L.P

 

               

          WYSZCZEGÓLNIENIE     

                         

                        INFORMACJE

1

Nazwa projektu

 

„ Przebudowa drogi gminnej nr 222014G

 na os. Juźkowa w Przechlewie”

 

2

                                                                     Nazwa Beneficjenta

 

Gmina Przechlewo

3

Numer umowy

 

00049-6935-UM11101197/16

 

4

Nazwa Programu

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

5

Numer i nazwa działania

Działanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

6

Miejsce realizacji projektu

 

Przechlewo

 

7

Wartość inwestycji ogółem w zł

 

227 834,49

 

8

Źródło finansowania

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Budżet Gminy

9

Budżet projektu

  • PROW                      144 971,00 zł
  • Budżet Gminy            82 863,49 zł

10

Termin realizacji

rozpoczęcie:     10.08.2017 r. 

zakończenie:     04.09.2017 r.

11

Informacje o zakresie inwestycji

W ramach projektu została wykonana przebudowa drogi na odcinku 0,453km. Wykonano następujące roboty budowlane:

- rozebranie istniejącego krawężnika i ułożenie nowego

-wykonanie chodnika lewostronnego z kostki brukowej na odcinku 75 mb

-wykonanie cząstkowego remontu drogi                       -wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

-wykonanie zjazdów

-regulacja studzienek

12

Wykonawca

„POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A.

ul. Podmiejska 2

78-500 Drawsko Pomorskie