Zarządzenie Nr 696/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia