Zakończenie prac związanych z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Przechlewo

W okresie od 21 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r. firma wyłoniona w ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 1300.000,00 zł” tj. Spółdzielnia Socjalna „Zielone Przechlewo” – realizowała na terenie gminy Przechlewo zadnie pn. „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Przechlewo – edycja 2023”. W ramach zadania wykonano siedem zabiegów, w tym trzy zabiegi mechaniczne (wykaszanie), trzy zabiegi ręczne (wykaszanie) i jeden zabieg chemiczny (mazakowanie) roślin z gatunku barszczu Sosnowskiego, znajdujących się w obrębie administracyjnym gminy Przechlewo.

Zakończenie prac związanych z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Przechlewo

W okresie od 21 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r. firma wyłoniona w ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 1300.000,00 zł” tj. Spółdzielnia Socjalna „Zielone Przechlewo” – realizowała na terenie gminy Przechlewo zadnie pn. „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Przechlewo – edycja 2023”. W ramach zadania wykonano siedem zabiegów, w tym trzy zabiegi mechaniczne (wykaszanie), trzy zabiegi ręczne (wykaszanie) i jeden zabieg chemiczny (mazakowanie) roślin z gatunku barszczu Sosnowskiego, znajdujących się w obrębie administracyjnym gminy Przechlewo.

Zadanie miało na celu:

  • wykonanie zabiegów ograniczających występowanie Barszczu Sosnowskiego na obszarze 3,9 ha;
  • poprawę bezpieczeństwa ludzi i zwierząt;
  • zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa lokalnego na temat zagrożeń wynikających ze strony inwazyjnych gatunków roślin.

Grunty poddane zabiegom stanowiły własność gminy Przechlewo oraz innych podmiotów m.in. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim, Spółki Goodvalley Agro S.A. z Przechlewa oraz z prywatnych właścicieli, na których stwierdzono występowanie Barszczu Sosnowskiego. Na terenie gminy Przechlewo poddano likwidacji Barszcz Sosnowskiego na powierzchni 3,9 ha. Samorząd pozyskał na ten cel dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, które wynosi 16.010,00 zł kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowita wartość operacji opiewa na kwotę 19.010,00 zł brutto, wkład własny to kwota 3.000,00 złotych stanowiąca środki z budżetu gminy Przechlewo.