Przebudowa drogi gminnej nr 222016G na działce nr 674/2 w miejscowości Przechlewo