Przebudowa drogi gminnej nr 222011G na działce nr 718/2 w miejscowości Przechlewo